Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Розподіл обов'язків не охоплених посадовими інструкціями, між працівниками виконавчого апарату районної ради
№ пор. Вид роботи Перелік обов’язків Відповідальний
1 Матеріально-технічне забезпечення ради 1) Збір пропозицій від працівників виконавчого апарату по придбанню матеріалів, необхідних для забезпечення діяльності ради. 2) Формування переліку та погодження його з головою ради. 3) Пошук установ та організацій, що мають в наявності необхідні матеріали, отримання рахунків, передача при необхідності розгляд на тендерної комісії ради. В.Дмитрук
4) Засідання тендерної комісії, винесення рішення про придбання матеріалів. В.Яковішак
5) Оплата згідно рекомендацій тендерної комісії. С.Коновалюк
6) Отримання та доставка матеріалів після оплати. 7) Передача матеріалів відповідальній особі. В.Дмитрук
2 Забезпечення функціонування телефонного зв’язку, електропостачання, радіо, дотримання правил техніки безпеки та пожежної безпеки 1) Здійснення постійного контролю за функціонуванням телефонного зв’язку, електрообладнання, теплопостачання, справністю апаратури та обладнання. 2) Забезпечення вчасного ремонту та усунення неполадок. 3) Дотримання правил техніки безпеки та пожежної безпеки. В.Кушнір
3 Комп’ютерне забезпечення 1) Здійснення постійного контролю за справністю та функціонуванням комп’ютерного обладнання. 2) Забезпечення вчасного ремонту обладнання, що вийшло з ладу та заправок картриджів тонером. 3) Подання пропозицій про модернізацію та доукомплектування комп’ютера, впровадження програмного забезпечення. 4) Організація та проведення навчання з працівниками виконавчого апарату районної ради по освоєнню практичних навиків на персональному комп’ютері. І.Середюк
4 Множильно–копіювальні роботи 1) Здійснення постійного контролю за справністю та функціонуванням множильної техніки. 2) Встановлення порядку здійснення множильно-копіювальних робіт в міжсесійний період та при підготовці матеріалів на розгляд сесії. В.Кушнір
5 Забезпечення періодичною пресою Формування та погодження з головою районної ради переліку періодичної преси для підписки, вчасне оформлення підписки. М.Білінська
6 Поздоровлення з державними, релігійними, професійними святами та Днем народження 1) Відповідальність за своєчасне публікування в районній газеті поздоровлень від імені голови районної ради із державними, релігійними та професійними святами та Днем народження. М.Білінська
2) Своєчасне формування та погодження із головою щомісячних списків осіб для поздоровлень з Днем народження, друкування та відправлення поздоровлень. 3) Своєчасне придбання вітальних відкриток. 4) Постійний контроль та поновлення списку осіб для поздоровлень. Г.Остап'юк
7 Придбання квітів, вінків Своєчасне придбання квітів, вінків для участі голови чи заступників голови районної ради у відповідних заходах. С.Коновалюк
8 Ведення телефонного довідника Постійний та своєчасний збір та поновлення інформації в телефонному довіднику, що ведеться в районній раді. Г.Остап'юк Н Токарук
9 Зв’язок із ЗМІ 1) Постійний аналіз висвітлення в ЗМІ актуальних питань з життя району, діяльності органів місцевого самоврядування, районної ради, постійних комісій та депутатів. 2) Вивчення та узагальнення громадської думки щодо вдосконалення роботи ЗМІ. 3) Підготовка на розгляд постійних комісій, сесій районної ради, питання про роботу ЗМІ, узагальнення пропозицій та зауважень депутатів по даному питанню. І.Середюк
10 Інформаційне, аналітичне забезпечення голови районної ради 1) Організація забезпечення голови районної ради довідковою, нормативною, юридичною та аналітичною інформацією, своєчасне її поновлення. 2) Підготовка матеріалів голові районної ради на засідання постійних комісій, президії та сесій районної ради для виступів та щорічного звіту. І.Середюк М.Білінська І.Білоган
11 Зв’язок з органами місцевого самоврядування району 1) Збір та ведення інформації про проведення сесій місцевих рад та питання, що виносяться на розгляд сесій. 2) Збір протоколів сесій. 3) Збір інформації та своєчасне поновлення комп’ютерного банку даних про місцеві ради району. 4) Роздача довідкових, методичних та інших матеріалів місцевим радам району. 5) Складання графіків участі працівників виконавчого апарату районної ради в сесіях та зборах громадян за місцем проживання. 6) Організація надання працівниками виконавчого апарату районної ради методично-консультативної допомоги місцевим радам. В.Кушнір
Участь працівників виконавчого апарату у сесіях місцевих рад, аналіз протоколів сесій, узагальнення недоліків, формулювання пропозицій та зауважень. Відповідальні працівники (згідно додатку 1)
Планування та організація навчання сільських, селищних, міського голів та секретарів в районній раді. І.Білоган В.Кушнір
Планування та організація навчання сільських, селищних, міського голів та секретарів в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Г.Остап'юк
12 Заходи в районі за участю районної ради Щомісячна розробка з організаційним відділом РДА та погодження з головою районної ради плану проведення заходів в районі. Підготовка щотижневої інформації про перелік заходів в районі. В.Кушнір
13 Забезпечення прийому громадян головою та заступниками голови районної ради 1) Підготовка приміщення та необхідних матеріалів для прийому. 2) Запис громадян на прийом. 3) Розсилка усних звернень керівникам до вирішення та контроль їх виконання. 4) Аналіз та узагальнення інформації про прийом громадян, підготовка довідки голові районної ради та звітів в обласну раду. І.Білоган Г.Остап'юк
14 Контроль за виконанням вхідної та вихідної кореспонденції 1) Облік виконання вхідної кореспонденції (згідно резолюції голови районної ради). 2) Підготовка письмової інформації голові районної ради про стан виконання вхідної кореспонденції (щомісячно до останнього дня місяця та по вимозі голови). 3) Ознайомлення виконавців з інформацією та нагадування про терміни виконання. Г.Остап'юк Н.Токарук
15 Контроль за виконанням програм, затверджених районною радою 1) Організація збору інформації про хід виконання програм, нагадування виконавцям про реалізацію заходів, передбачених програмами. 2) Ведення контрольних справ на рішення, що стосуються програм. 3) Підготовка пропозицій щодо включення в порядок денний сесій питань про хід виконання програм, матеріалів із зазначених питань М.Білінська
16 Контроль за виконанням депутатських запитів 1) Підготовка проектів рішень про депутатські запити. 2) Ведення контрольних справ на рішення, що стосуються депутатських запитів. 3) Організація збору інформації про хід виконання депутатських запитів, нагадування виконавцям про реалізацію заходів, передбачених відповідними рішеннями. 4) Підготовка пропозицій щодо включення в порядок денний сесій питань про хід виконання депутатських запитів, матеріалів із зазначених питань. В.Яковішак
17 Координація та контроль за здійсненням забезпечення роботи постійних комісій відповідальними працівниками Координація та контроль за здійсненням організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення роботи постійних комісій та президії районної ради відповідальними працівниками виконавчого апарату. С.Дричак
18 Забезпечення роботи постійних комісій та президії районної ради Здійсненням організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення роботи постійних комісій та президії районної ради. Працівники апарату, відповідальні за діяльність комісій (згідно додатку 2)
19 Вибори та референдуми Розробка та забезпечення реалізації заходів по сприянню виборчим комісіям у проведенні виборів народних депутатів України, Президента України, сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих рад, Всеукраїнських та місцевих референдумів. І.Білоган
20 Навчання депутатів районної ради Планування та організація навчання депутатів районної ради. І.Середюк
21 Зв’язок з політичними партіями та громадськими організаціями району Організація зв’язку з політичними партіями та громадськими організаціями району, участі в заходах, що проводяться ними, згідно чинного законодавства, інформація про зареєстровані політичні партії та громадські організації в районі. І.Білоган
22 Відзначення подякою голови районної ради Формування пропозицій голові районної ради щодо відзначення подякою голови. Забезпечення вчасного представлення кандидатур та необхідної інформації, друк подяк та оформлення згідно вимог бухгалтерського обліку, інформація про зареєстровані політичні партії та громадські організації в районі. І.Середюк
23 Інформаційний стенд районної ради Розроблення ескізу стенду, оформлення, вчасне поновлення інформації. Б.Клим'юк
24 Робота кімнати депутата Забезпечення роботи кімнати депутата (вчасне поновлення інформаційних стендів, підшивка періодичної преси). В.Кушнір
25 Прямі телефонні лінії, інтерв'ю, прес-конференції, вітальні виступи Інформаційне, аналітичне, організаційне забезпечення прямих телефонних ліній, інтерв'ю, прес-конференцій, вітальних виступів голови та заступників голови районної ради. М.Білінська Б.Клим'юк
26 Організація роботи районного координаційного комітету районної ради та міської, селищних, сільських рад Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення роботи районного координаційного комітету районної ради та міської, селищних, сільських рад. І.Середюк
27 Робота технічних працівників районної ради, стан приміщень, господарське забезпечення Організаційне та матеріально-технічне забезпечення та контроль за роботою технічних працівників районної ради. Контроль за належним утриманням приміщень, прилеглої території, господарським забезпеченням, станом водо- та теплопостачання. В.Кушнір
28 Організація роботи депутатів у виборчих округах Організаційне забезпечення роботи депутатів районної ради у виборчих округах (повідомлення у ЗМІ про час та місце прийому депутатами виборців, нагадування депутатам, забезпечення висвітлення у ЗМІ роботи депутатів у виборчих округах). С.Дричак
29 Організація роботи депутатських фракцій Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи депутатських фракцій районної ради: - "Наша Україна"; - "Блок Юлії Тимошенко"; - "Національний вибір"; - "З Україною в серці". М.Білінська В.Яковішак В.Кушнір В.Дмитрук
30 Огляд преси Організація щотижневого огляду преси у виконавчому апараті районної ради. Б.Клим'юк І.Білоган
31 Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району Підготовка та узагальнення інформації про майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, ефективності управління ним, майно, що перебуває в оренді, утримання його в належному стані, контроль за виконанням умов приватизації. В.Яковішак
32 Організаційне забезпечення функціонування Фонду районної ради на виконання депутатських повноважень Збір клопотань та обґрунтувань щодо виділення коштів з Фонду, підготовка розпоряджень голови, облік виділених коштів, підготовка звітів про використання коштів Фонду. В.Дмитрук С.Коновалюк
33 Інформаційний банк даних району Погодження із головою структури та форми інформаційного банку даних району, організація збору та накоплення інформації банку даних, його вчасного поновлення. І.Середюк М.Білінська

 

 

34 Правова освіта у виконавчому апараті Забезпечення вивчення працівниками виконавчого апарату районної ради прийнятих законодавчих актів, змін та доповнень до них, що стосуються роботи районної ради. І.Білоган
35 Позасесійні заходи за участю депутатів районної ради Планування та організація проведення позасесійних заходів за участю депутатів районної ради (обмін досвідом з іншими районними радами, спартакіади, туристичні походи, екскурсії). І.Середюк
36 Зв'язок з депутатами обласної ради, закріпленими за Надвірнянським районом, та виконавчим апаратом обласної ради Забезпечення співпраці з депутатами обласної ради, закріпленими за Надвірнянським районом, в частині надання інформації про район, включення робіт, що стосуються соціально-економічного розвитку району, в обласний бюджет та програми соціально-економічного розвитку області, контроль виконання рішень обласної ради, що стосуються району, взаємодія виконавчих апаратів районної та обласної рад. В.Яковішак
37 Планування роботи виконавчого апарату районної ради Забезпечення планування роботи відділів та працівників виконавчого апарату районної ради, здійснення контролю за виконанням запланованих робіт. М.Білінська
38 Щорічна оцінка виконання обов'язків і завдань Організація та проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов'язків і завдань згідно методики та в терміни, передбачені наказом Головного Управління Державної Служби України від 31.10.2003 N122. І.Білоган
39 Декларування доходів Забезпечення своєчасного заповнення декларації працівниками виконавчого апарату районної ради. І.Білоган
40 Преміювання працівників виконавчого апарату районної ради Розроблення Положення про преміювання працівників виконавчого апарату, забезпечення оцінювання згідно критеріїв, передбачених в положенні, подача голові пропозицій щодо розмірів преміювання по кожному із працівників виконавчого апарату (крім заступників голови). М.Білінська

Розподіл обов’язків
між працівниками виконавчого апарату
в процесі підготовки та проведення
сесій районної ради
Підготовка до сесії

Вид роботи Термін виконання Відповідальний

1

Формування порядку денного сесії, погодження доповідачів та співдоповідачів, дати проведення сесії, графіку засідань постійних комісій та президії районної ради. В міжсесійний період, не пізніше як за 14 днів до сесії М.Білінська

2

Підготовка проекту розпорядження про скликання сесії. Не пізніше як за 14 днів до сесії
3 Підготовка та передача тексту повідомлення про скликання сесії в ЗМІ. Не пізніше як за 10 днів до сесії
4 Розподіл питань порядку денного сесії між працівниками виконавчого апарату для підготовки матеріалів до сесії.

5

Підготовка та розсилка або вручення депутатам районної ради запрошень на сесію. Зразу ж після видання розпорядження про скликання сесії Г.Остап'юк
6 Формування та погодження з керівництвом ради списку осіб, яких необхідно запросити на сесію (письмовим запрошенням та телефонограмою). Розсилка або вручення письмових запрошень, передача телефонограм. Не пізніше як за 5 днів до сесії В.Кушнір
7

 

 

 

Підготовка питання до розгляду на сесії: - повідомлення посадових осіб, відповідальних за підготовку проекту рішення та довідкових матеріалів, з зазначенням, які матеріали і в який термін необхідно подати в районну раду; - повідомлення доповідача по питанню порядку денного сесії; - збір довідкових матеріалів, занесення в комп’ютер, редагування, друк, підпис у відповідальних осіб; - підготовка спільно з керівниками установ, організацій, відділів РДА, що готують питання на розгляд сесії, робочою групою (якщо така створювалась), занесення в комп’ютер, редагування, друк, візування; - комплектування вхідних документів, що стосуються питання, та передача їх керуючому справами; - збір змін та доповнень до проекту рішення, запропонованих постійними комісіями та президією районної ради, редагування, занесення в комп’ютер в таблицю змін та доповнень до проектів рішень. У разі появи нової редакції проекту рішення – здійснення його редагування, занесення в комп’ютер, друк та візування. Зразу ж після видачі розпорядження про скликання сесії та не пізніше як за 3 дні до проведення 1-го засідання постійної комісії Працівники виконавчого апарату районної ради, відповідальні за підготовку питання до сесії
Зразу ж після завершення засідань постійних комісій та президії
8 Підготовка та розсилка (вручення) запрошень депутатам на засідання постійних. Не пізніше як за 4 дні до засідання постійної комісії Працівники апарату, відповідальні за діяльність комісій
9 Формування та погодження з керівництвом районної ради списку осіб, яких необхідно запросити на засідання постійних комісій та президії. Запрошення осіб згідно сформованого списку та графіка засідань постійних комісій. Не пізніше як за 3 дні до засідання постійних комісій
10 Формування комплекту документів, що входять в матеріали сесії, для їхнього розмноження. З розрахунку формування документів не пізніше як за 1 день до 1-го засідання комісії Б.Клим'юк
11 Розмноження матеріалів сесії. В.Кушнір
12 Комплектування матеріалів сесії у вигляді книг Б.Клим'юк
13 Здійснення відшкодувань витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю в дні проведення засідань постійних комісій. В дні проведення засідань комісій С.Коновалюк
14 Підготовка необхідних матеріалів на засідання постійних комісій, надання методичної допомоги у написанні протоколу, формулюванні пропозицій до проектів рішень. Згідно графіку засідань постійних комісій Працівники апарату, відповідальні за діяльність комісій
15 Роздача матеріалів сесії депутатам. На засіданнях комісій
Після засідань комісій С.Дричак
16 Погодження списку осіб для роздачі матеріалів сесії. Роздача та розсилка матеріалів сесії згідно списку. Зразу ж після виготовлення матеріалів сесії В.Кушнір
17 Формування зведеної таблиці змін та доповнень до проектів рішень, запропонованих постійними комісіями та президією районної ради. Зразу ж після завершення засідань постійних комісій М.Білінська
18 Погодження з головою районної ради переліку документів, що будуть включені в додаткові матеріали сесії.
19 Підготовка документів, що будуть включені в додаткові матеріали (довідки, таблиці, нові редакції проектів рішень, таблиця змін і доповнень), їхнє редагування, друк, при необхідності – підписи та візування. Зразу ж після завершення засідань постійних комісій Працівники апарату, відповідальні за підготовку питань до сесії
20 Формування комплекту документів, що входять в додаткові матеріали сесії. Після завершення засідань постійних комісій не пізніше як за 1 день до сесії Б.Клим'юк
21 Розмноження додаткових матеріалів сесії. В.Кушнір
22 Комплектування та оформлення додаткових матеріалів сесії у вигляді книг. Б.Клим'юк
23 Формування набору нормативних документів, що стосуються питань порядку денного сесії. І.Білоган
24 Комплектування папок для головуючого на сесії (проекти рішень, вхідні документи, нормативні документи, різне). І.Середюк
25 Забезпечення мінеральною водою та одноразовими стаканами. Не пізніше як за 1 день до сесії В.Дмитрук
26 Здійснення комп’ютерного набору та друк: - проектів рішень; - інформаційних довідок; - запрошень на засідання комісій, на сесію; - бланків відомостей. В процесі підготовки матеріалів сесії Н.Токарук
 

Анонси

Оголошується перший конкурс з визначення проектів (програм), розроблен

Конкурсні пропозиції приймаються за адресою:м.Івано-Франківськ, вул. Грушевського 21, каб. ...

Детальніше

Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2017 році від Мінр

Мінрегіон оголошує проведення конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у ...

Детальніше

Оголошено 8 конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядува

Згідно розпорядження голови Івано-Франківської обласної ради від 23.03.2017 № ...

Детальніше

Опитування

Чи користуєтесь Ви інформацією з нашого веб-сайту?

(Всього проголосувало 1156)

24.9%   (288)
75.1%   (868)
Loading...

Голосувати


Напишіть нам

Адреса
майдан Т.Шевченка 33
місто Надвірна,
Надвірнянський район
Івано-Франківська обл.
Телефон
(03475) 2-24-52
Факс
(03475) 2-24-29
E-mail
rada.nadvirna@ukr.net rada.nadvirna@ukrpost.ua