Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Положення про управління майном

Положення
про управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст району

(зі змінами, внесеними рішенням районної ради від 15.11.2012 №357-16/2012)


Положення визначає правові основи управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

1. Поняття управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району – здійснення повноважень щодо реалізації прав територіальних громад сіл, селищ, міст району, пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення спільних потреб територіальних громад сіл, селищ, міст району.

2. Об’єкти управління

Об’єктами управління спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району є:

 • майно, яке передане підприємствам, установам та організаціям, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 • майно, передане в оренду;
 • майно, передане у безстрокове безоплатне користування;
 • майно, передане на баланс підприємств, установ та організацій, які не перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

 

3. Суб’єкти управління

Суб’єктами управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району є:

 • районна рада;
 • Фонд комунального майна району;
 • уповноважені районною радою органи управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

 

4. Повноваження районної ради у сфері управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району

Районна рада є суб’єктом управління, що визначає об’єкти управління спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, стосовно яких виконує функції з управління, а також об’єкти управління спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, повноваження з управління якими передані уповноваженим районною радою органам управління.

Здійснюючи управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, районна рада, в порядку і межах, визначених чинним законодавством:

 

 1. приймає рішення про визначення уповноважених органів управління, які здійснюють функції з управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 2. приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 3. приймає рішення про призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 4. приймає рішення про затвердження статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району та внесення змін до них;
 5. приймає рішення про передачу відповідно до закону об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району у державну, комунальну власність, дає згоду на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 6. приймає рішення про передачу в заставу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 7. приймає рішення про закріплення у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району пакетів акцій (часток) акціонерних товариств, створених на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, що приватизується, терміни закріплення таких пакетів акцій часток) у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району відповідно до законодавства про приватизацію;
 8. приймає рішення про достроковий продаж пакетів акцій (часток), закріплених у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, або їх частини;
 9. приймає рішення про приватизацію об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 10. приймає рішення про відрахування до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 11. приймає рішення про оплату праці і винагороди керівникам підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 12. приймає рішення про відчуження та списання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 13. призначає планові та позапланові ревізії і перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 14. заслуховує звіти керівників підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району про їх роботу;
 15. визначає орган або посадову особу, які укладають трудові договори з керівниками підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 16. здійснює повноваження орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням районної ради спосіб;
 17. забезпечує контроль за ефективністю управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, що перебувають у сфері її управління, в особі Фонду комунального майна району чи іншого уповноваженого органу;
 18. виконує відповідно до законів інші функції з управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

 

5. Повноваження фонду комунального майна району

5.1. У сфері загального управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району

 

 1. веде облік об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, проводить інвентаризацію, оцінку цих об'єктів, укладає договори на проведення оцінки зазначеного майна та затверджує акти оцінки їх вартості;
 2. розглядає подання підприємств, установ і організацій, що відносяться до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, про надання дозволів на укладення договорів оренди, користування, відчуження, основних засобів, індивідуально визначеного майна, інвентарних об'єктів, що перебувають у їх повному господарському віданні чи оперативному управлінні, вносить пропозиції на розгляд районної ради;
 3. здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 4. проводить          заходи з питань ремонту, реконструкції, переобладнання об'єктів згідно "Програми утримання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району", прийнятої районною радою, та забезпечує їх фінансування;
 5. проводить оцінку вартості об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, що надаються в оренду чи користування;
 6. проводить, консультаційну та роз'яснювальну роботу з питання приватизації та оренди майна територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 7. забезпечує надходження до місцевого бюджету коштів від оренди об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 8. забезпечує відповідно до встановленого районною радою порядку відрахування до районного бюджету частини прибутку (доходу) підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 9. забезпечує оформлення прав на земельні ділянки та уточнення меж земельних ділянок підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 10. за дорученням районної ради укладає трудові договори з керівниками підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 11. своєчасно інформує районну раду про зміни у складі та назвах об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 12. має право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії районної ради питання:
 • про створення, реорганізацію і ліквідацію  підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 • про статути підприємств, положення про установи та організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, здійснює контроль за їх дотриманням;
 • про передачу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, про придбання об'єктів права інших форм власності;
 • про звіти керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

 

5.2. У сфері відчуження (приватизації) майна, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району:

 

 1. подає районній раді пропозиції щодо доцільності відчуження (приватизації) об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району згідно порядку відчуження комунального майна, затвердженого районною радою;
 2. здійснює    повноваження власника комунального майна в процесі приватизації;
 3. здійснює відчуження (приватизацію) майна в процесі приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств, об'єктів незавершеного будівництва;
 4. створює комісії з питань приватизації;
 5. готує та подає на затвердження в районну раду плани приватизації майна;
 6. формує за погодженням з районною радою переліки об'єктів комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району з визначеними у відповідності до чинного законодавства способами приватизації;
 7. виконує рішення органів місцевого самоврядування району з питань відчуження (приватизації) об'єктів комунальної власності;
 8. приймає    та розглядає заяви на приватизацію майна і приймає по даних заявах рішення відповідно до чинного законодавства та у межах повноважень, делегованих Фонду районною радою;
 9. укладає     угоди щодо проведення підготовки об'єктів до приватизації та їх продажу;
 10. забезпечує        проведення оцінки вартості об'єктів, що підлягають приватизації, створює комісії з відбору оцінювачів;
 11. укладає   договори купівлі-продажу об'єктів комунальної власності, здійснює передачу покупцям придбаних об'єктів приватизації та оформляє акти приймання-передачі цього майна;
 12. контролює        виконання умов вищевказаних договорів купівлі - продажу, забезпечує надходження до місцевого бюджету коштів від приватизації;
 13. здійснює інші повноваження органу приватизації, визначені чинним законодавством.

 

5.3. У сфері надання об'єктів спільної власності територіальної громад сіл, селищ, міст району у користування:

 

 1. приймає   та розглядає заяви щодо надання у користування об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 2. готує        районній раді пропозиції про надання в користування об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 3. здійснює  підготовку договорів користування об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району; проводить реєстрацію цих договорів та здійснює їх зберігання;
 4. контролює         дотримання користувачами об'єктів комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району договірних зобов'язань. щодо користування цим майном;
 5. здійснює приймання-передачу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району відповідно до укладених договорів користування цим майном;'
 6. укладає договори користування об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
 7. за дорученням районної ради здійснює інші повноваження наймодавця майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

 

6. Створення, реорганізація та ліквідація суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад району

 

 1. Створення суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району відбувається на підставі рішення районної ради.
 2. Орган, уповноважений районною радою, розробляє установчі документи новостворених суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району та після їх затвердження забезпечує здійснення державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством.
 3. Після здійснення державної реєстрації копії статутів (положень)  комунальних підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району подаються до Фонду комунального майна району.
 4. Підприємства, установи та організації користуються майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району на праві повного господарського відання або оперативного управління.
 5. Фонд комунального майна району забезпечує галузеву політику підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району згідно з переліком, визначеним рішенням районної ради, без права розпоряджання майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, що перебуває на балансі цих підприємств, установ та організацій.
 6. Реорганізація (злиття, приєднання, виділення, поділ, перетворення) та ліквідація суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району відбувається на підставі рішення районної ради.
 7. Заходи щодо реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району здійснює Фонд комунального майна району чи інший орган, уповноважений районною радою.

 

7. Порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад району

 

 1. Призначення та звільнення керівників підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району вирішуються виключно на сесіях районної ради у відповідності до чинного законодавства України.
 2. До призначення керівника підприємства, або в разі його відсутності з причини дострокового розірвання контракту чи його звільнення, голова районної ради шляхом видання відповідного розпорядження має право укласти тимчасову трудову угоду з особою, що буде виконувати обов’язки керівника підприємства.
 3. На час відсутності керівника підприємства його обов’язки виконує посадова особа, призначена головою районної ради на термін, що не перевищує трьох місяців.
 4. Ініціатива щодо призначення (звільнення) кандидатур на (з) посади керівників підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району належить голові районної ради, а керівників навчальних закладів, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст району – начальнику відповідного відділу РДА за попереднім погодженням з головою районної державної адміністрації та головою районної ради.
 5. Для підготовки проекту рішення районної ради подаються такі документи:
  • подання, у якому зазначається прізвище, ім’я, по батькові, рік і місце народження кандидата на посаду керівника та обґрунтування доцільності його призначення;
  • заява кандидата про призначення на посаду або необхідні документи при звільненні з посади;
  • особовий листок обліку кадрів кандидата;
  • автобіографія;
  • копія паспорта;
  • копія документів про освіту кандидата;
  • дві фотокартки розміром 6 см х 4 см.
 6. Проект рішення про призначення на посаду керівників підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району попередньо розглядається профільною постійною комісією районної ради.
 7. На підставі відповідного рішення районної ради голова районної ради чи інша посадова особа або орган, уповноважені районною радою, укладають з призначеним керівником трудовий контракт, в якому зазначається термін дії контракту, що встановлюється радою, права та обов’язки сторін, відповідальність керівника перед районною радою, умови його матеріального забезпечення, звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.
 8. Трудові відносини з керівником підприємства, установи, організації припиняються на підставі рішення районної ради у відповідності до умов контракту згідно з вимогами чинного законодавства.

Затверджено рішенням районної ради

від 24.05.2012 № 274-12/2012"

Про управління об’єктами спільної

власності територіальних громад

сіл, селищ, міст району"

 

Анонси

Оголошено 10 конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядув

Згідно розпорядження голови Івано-Франківської обласної ради від 27.03.2019 № ...

Детальніше

Оголошується третій конкурс з визначення проектів (програм), розроблен

Відповідно до розпорядження першого заступника голови обласної ради від ...

Детальніше

Оголошено 8 конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядува

Згідно розпорядження голови Івано-Франківської обласної ради від 23.03.2017 № ...

Детальніше

Опитування

Чи користуєтесь Ви інформацією з нашого веб-сайту?

(Всього проголосувало 1215)

25.3%   (307)
74.7%   (908)
Loading...

Голосувати


Напишіть нам

Адреса
майдан Т.Шевченка 33
місто Надвірна,
Надвірнянський район
Івано-Франківська обл.
Телефон
(03475) 2-24-52
Факс
(03475) 2-24-29
E-mail
rada.nadvirna@ukr.net rada.nadvirna@ukrpost.ua